Ontwerpgericht werken & leren

Ontwerpgericht werken bij BOOT@HvA

BOOT is dė buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling waar studenten diensten leveren aan bewoners en organisaties in de stad Amsterdam en de Zaanse wijken (http://www.hva.nl/boot). De medewerkers van BOOT willen de komende jaren hun oplossingsgerichte werkwijze verdiepen en vernieuwen middels de methode design thinking. Deze methode willen zij leidend laten zijn voor hun eigen werkwijze én voor de wijze waarop studenten met vraagstukken aan de slag gaan binnen de wijken.

Zelf ervaren.

Samen met Ista Boszhard, werkzaam als docent/trainer bij AMFI en Waag Society neem ik dit jaar de medewerkers van BOOT mee in het ontwerpgericht leren en werken. Hoe start je nu? Onze ervaring heeft geleerd dat het begint bij zelf ervaren! Het team kreeg de opdracht om voor elkaar een oplossing te bedenken en te ontwerpen voor een beter ochtendritueel. Belangrijk uitgangspunt in ontwerpgericht werken is dat men onderdeel is van het onderzoek en zichzelf als onderzoeker niet buiten het onderzoek plaatst. Ista zegt altijd mooi: “het gaat om gezond verstand bij design thinking”.

Veel vragen stellen en dialoog aangaan.

De workshop deelnemers kwamen erachter dat het belangrijk is om in het begin heel goed door te vragen en veel vragen te stellen om de behoeften van de ander (eindgebruiker) te achterhalen. Het blijft lastig om eigen aannames los te laten en met een open blik te werk te gaan. Door al vroeg in het proces de ideeën of oplossingen te toetsen bij de eindgebruiker kreeg men meer inzicht in de wensen van de ander. Door feedback op te halen met hun prototype/ontwerp ontstond er een waardevolle dialoog tussen de ‘onderzoeker’ en de eindgebruiker. Het prototype is een krachtig instrument omdat je in gesprek gaat over iets tastbaars. In ontwerpgericht werken gaat het om het testen van je ontwerp en niet om de ander te overtuigen.

Visueel werken en leren van proces.

Ook was een eyeopener om meer visueel te werk te gaan, door te tekenen en te maken. Daarbij eigen creativiteit in te zetten. Dit zorgde voor meer innovatieve ideeën. Ze trokken de conclusie dat het belangrijk is om een veilige omgeving te creëren voor studenten om het proces te laten doorlopen. Het gaat om het leren tijdens het proces, niet om het resultaat en de beoordeling. Hierdoor creëer je meer betrokkenheid en eigenaarschap bij studenten. Door de fases bewust te doorlopen, krijg je houvast op een organisch proces.

Meer energie en innovatie.

Een ander mooi inzicht was dat als je door veel oplossingen bedenkt (kwantiteit), je uiteindelijk tot verrassende en betere oplossingen kunt komen. Er werd geconcludeerd dat door het denken in ontwerp/prototype er veel positieve energie ontstaat die het leren bevordert. Voor de studenten zagen de medewerkers dat het een voordeel is dat je de ontwerpen door kan laten ontwikkelen door andere partijen, waardoor je kennis met elkaar deelt en creëert.

IMG_20180604_154537834.jpg

Vervolg voor BOOT.

Voortbouwend op de eerste workshop en de ervaringen met ontwerpgericht werken, werd in een tweede bijeenkomst een drietal programma’s van BOOT uitgewerkt volgens de “vision back casting-methode” ontwikkeld door Kaos Pilot. Hierin werd het team gevraagd om een bestaand programma te herontwerpen volgens de design thinking methode. Ze vonden het lastig om het oude, vertrouwde los te laten. Maar het resultaat was uitdagend en goed doordacht. Het team zal komende periode deze nieuwe ontwerpen bij hun stakeholders gaan testen en feedback ophalen. Mooi om te zien hoe ze openstaan voor feedback en hun eigen leren.

Als je interesse hebt om met jouw team ook ontwerpgericht te gaan werken, neem dan contact met mij op! 

Katja